Nota legal

Drets sobre els continguts
Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel•lectual que corresponen a l'àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i que es citi correctament la procedència.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Utilització de l’escut oficial
L’Ajuntament informa que el seu escut oficial pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de l’Ajuntament, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de l’Ajuntament.

Protecció de dades
De forma general les dades de caràcter personal obtingudes per mitjà dels formularis d’aquest lloc s’incorporen, excepte indicació expressa en sentit contrari, a fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, fitxers que compleixen la normativa de protecció de dades. Cada formulari pot indicar aspectes relatius a la conservació de les dades, a les cessions previstes o a altres circumstàncies en funció del tipus de sol•licitud o tràmit. L’Ajuntament entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. De forma general els interessats podran obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació tot adreçant-se a l’Ajuntament per qualsevol mitjà.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà informa als usuaris del web que les dades personals de l'usuari no seran controlades per galetes (cookies) que en permetin la seva identificació.

Responsabilitats sobre el funcionament del lloc i enllaços
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l’Ajuntament. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

Jurisdicció en cas de conflicte
Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Invertir como una empresa en el Empordà
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Ajuntament de Forallac
Ajuntament de Corçà
Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurni de l'Heura
Ajuntament d'Ullastret
Diputació de Girona

“Suport als Projectes Singulars de desenvolupament econòmic”

Oficina de Treball Empresa i Ocupació Ocupació i seguretat social

*Acció subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i està cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal

Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre cookies